zwrot

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: ....................................... 

NUMER FAKTURY/PARAGONU: .................................................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO: .................................................................................................................. 

ADRES: ...................................................................................................................................                                               

TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa Banku: .......................................................................................................... 

Numer konta:............................................................................................................

Nazwa towaru

Ilość

Cena brutto

Przyczyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Uwagi Klienta: .....................................................................................................................    ................................................................................................................................................                   

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

.................................................................................... (czytelny podpis Klienta) 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów